Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ЗА 2017 РІК

 

Розділ 1. Загальні показники здійснення судочинства судом першої інстанції     
Найменування показника  № рядка Перебувало в провадженні  справ і матеріалів Розглянуто справ і матеріалів Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду
усього  у тому числі 
надійшло у звітному періоді з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) усього   у т.ч. задоволено усього  в т. ч.  не розгля-нутих понад 1 рік
А В 1 2 3 4 5 6 7
кримінальне судочинство Справи кримінального провадження           1 446 282 7 235 x 211 92
Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) 2 770 769 6 762 682 8  
Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги 3              
Справи в порядку виконання судових рішень 4 218 215 4 201 161 17  
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 5 3 2 1 3 1    
Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 6              
Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) 7 2         2 2
Інші (не зазначені  в рядках 1-7) 8 1     1      
УСЬОГО    9 1 440 1 268 18 1 202 844 238 94
адміністративне судочинство Позовні заяви, подання  10 53 52   53 47    
  у тому числі справ 11 58 47   46 35 12  
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 12              
Справи в порядку виконання судових рішень 13 22 18   12 7 10  
Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 14              
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 15 9 8   4 3 5  
Доручення судів України/іноземних судів 16              
УСЬОГО    17 95 79   68 45 27  
цивільне судочинство Заяви про видачу/скасування судового наказу 18 71 61   60 52 11  
Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви 19 1 1   1      
Позовні заяви 20 975 889   897 806 78  
  у тому числі справ позовного провадження 21 1 109 811 6 954 867 155 10
Заяви окремого провадження 22 697 691 3 689 643 8  
  у тому числі справ окремого провадження 23 656 643 4 640 629 16  
Заяви про перегляд заочного рішення 24 7 7   5 2 2  
Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими обставинами 25              
Заяви про відновлення втраченого судового провадження 26 39 34 1 33 14 6  
Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби 27 9 3 1 9 5    
Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) 28 73 69 5 60 44 13  
Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню 29 6 5   6 2    
Доручення судів України / іноземних судів 30 17 14   16   1  
Заяви про скасування рішення третейського суду, про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду 31              
УСЬОГО    32 2 211 1 853 17 1 921 1 615 290 10
адміністративні правопорушення Справи  про адміністративні правопорушення 33 20 855 20 832   20 831 x 24  
у тому числі щодо корупційних правопорушень 34 17 17   14 x 3  
Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення 35 28 28   26 15 2  
УСЬОГО    36 20 883 20 860 0 20 857 15 26 0
УСЬОГО (сума рядків 9, 17, 32, 36) 37 24 629 24 060 35 24 048 2 519 581 104