Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИН А К А З

 

22 червня 2011 р.             м. Київ                              № 104

 

 

Про службову інформацію 

Керуючись статтями 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",   

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік документів у місцевому загальному суді, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 1). 

2. Затвердити перелік документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 2).

3. Затвердити перелік документів в окружному та апеляційному адміністративному  суді, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 3).

4. Відділу інформаційних технологій та забезпечення реєстру судових рішень розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

5. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних судів згідно з додатками № 2 і № 3 та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

6. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до відповідних місцевих судів згідно з додатками № 1 і № 3.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Голова                                                                                             Р. Кирилюк


                                                                                                                  ДОДАТОК № 1

до наказу Державної судової 

адміністрації України

від "22"   червня 2011 р.  № 104

 

ПЕРЕЛІК

документів у місцевому загальному суді, що містять інформацію, яка

становить службову інформацію

 

          1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції  (додаток 1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів  (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових
рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств,установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до     п.16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

17 квітня 2012 р.                           м. Київ                                 № 40

 

 

Про внесення змін до наказу

від 22 червня 2011 року № 104

 

Керуючись статтями 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з метою визначення типових переліків документів, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України "Про службову інформацію" від 22 червня 2011 року № 104 такі зміни:

1) пункти перший-третій викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому загальному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 1).

2. Затвердити Типовий перелік документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 2).

3. Затвердити Типовий перелік документів в окружному та апеляційному адміністративному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 3) ".

         2) доповнити пунктом четвертим такого змісту:

         "4. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому та апеляційному господарському суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 4)".

 3) у зв’язку з цим пункти чотири-сім вважати відповідно пунктами п’ять-вісім.

2. Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних судів згідно з додатками № 2, № 3, № 4 та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до місцевих судів згідно з додатками № 1, № 3, №.4.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В. Півторака.

 

 

 

 

 

Голова                                                                                       Р. Кирилюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до наказу Державної судової адміністрації України

«17»квітня 2012 р.  № 40


 

 

 

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК

документів у місцевому загальному суді, що можуть містити відомості,

які становлять службову інформацію

 

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п. 2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року N 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п .3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п. 3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п. 3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п. 3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п. 3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п. 15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п. 15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до п. 16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п. 3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п. 18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п. 21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п. 23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п. 23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

30. Переліки режимних приміщень, зон, територій.

31. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

32. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

33. Акти перевірок наявності секретних документів.

34. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

35. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

36. Номенклатура секретних справ.

37. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

38. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

39. Акти на знищення секретних документів і справ.

40. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

41. Акти на знищення секретних документів і справ.

42. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

43. Звіт по формі 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

44. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

45. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

46. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.

 

 

 

 

Начальник управління

організаційного забезпечення

діяльності Державної судової

адміністрації України                                                         О.Сімановський