Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                           Наказом начальника територіального

                                                                                           управління ДСА України в      

                                                                                           Луганській області

                                                                                           № 18 від 24.09.2007 року

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку

в місцевих загальних судах Луганської області

 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку визначають режим роботи суду, порядок використання приміщень і обладнання суду, заходи щодо забезпечення безпеки та громадського порядку в приміщеннях суду, а також відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

Правила мають загальний характер, являються обов’язковими для виконання суддями та працівниками апарату суду (далі працівники суду), громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в адміністративній будівлі суду на видному місці.

 

1. РЕЖИМ РОБОТИ СУДУ

 

1.1. Тривалість робочого часу

Тривалість робочого часу працівників суду складає 40 годин у тиждень

 

Місцевий загальний суд працює:

Понеділок, вівторок, середа, четвер – з 9.00 год. до 18.00 год.

П’ятниця – з 9.00 год. до 16 год. 45 хв.

Обідня перерва – з 13.00 год. до 13 год. 45 хв.

Вихідні дні – субота, неділя

 

1.2. Розгляд справ у судовому засіданні

 

                     Розгляд справ у судовому засіданні здійснюється протягом робочого часу, відповідно до списку справ, призначених до розгляду на день. Такий список складається напередодні розгляду справи і вивішується в день судового засідання на спеціально відведеному місці.

 

1.3 Прийом громадян

 

                 Прийом громадян здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства у судах. Прийом громадян здійснюють голова суду, його заступник, судді і помічники суддів в певні дні і години відповідно до графіка, затвердженого головою суду.

                     Графік прийому громадян вивішується в приміщенні суду на видному місці.

                     Видача довідок і документів проводиться канцелярією суду протягом усього робочого дня.

 

2. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ І ОБЛАДНАННЯ СУДУ

 

            2.1. Вхід у приміщення місцевого суду здійснюється у такому порядку:

               2.1.1 З 8 год. 30 хв.

- для працівників суду – за службовими посвідченнями.

               2.1.2. З 9.00 год.

- для працівників інших державних установ – за службовим посвідченням;

- для депутатів рад усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями.

               2.1.3. З 10.00 год.

- для осіб, які викликані для участі в судовому засіданні – за попередньо складеними списками та документами, які посвідчують особу;

- для осіб, які прибули до суду згідно графіку прийому громадян – за документами, які посвідчують особу, з реєстрацією в журналі обліку відвідувачів.

               2.1.4. Вхід відвідувачів у будинок місцевого суду припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00 год. з дотриманням вимог цих Правил. Під час обідньої перерви з 13.00 год. до 13 год. 45 хв. сторонні особи, які не є працівниками суду повинні бути видалені з приміщення суду.

               2.1.5. Технічний персонал допускається у приміщення суду за посвідченням перед початком робочого дня з 6.00 год. і після закінчення робочого дня до 21.00 год. Прибирання службового приміщення проводиться при зачинених дверях кабінетів.

               2.2. Службові приміщення суду використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень, дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці покладається на працівників суду відповідно до наказу голови суду про закріплення приміщень.

               2.3. Куріння у приміщеннях суду дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях. Куріння в приміщеннях суду забороняється, якщо з технічних причин місце для куріння не виділено.

               2.4. Під час опалювального сезону забороняється відчиняти без особливої необхідності вікна.

               2.5. Використання міжміського телефонного зв’язку здійснюється лише працівниками суду в службових цілях.

               2.6. У разі тимчасового виходу із службового приміщення протягом робочого дня працівники суду зобов’язані замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів.

               2.7. Після закінчення робочого дня працівники суду зобов’язані скласти службові документи до сейфу, шафи або столу; вимкнути освітлення, електричні прибори та засоби оргтехніки; зачинити вікна і кватирки; замкнути на ключ двері до кабінету та виконати заходи з передачі приміщення під охорону у встановленому порядку.

 

 

3. ПІДТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

 

            3.1. Забезпечення безпеки та громадського порядку в приміщеннях місцевих судів здійснюється співробітниками міліції.

            3.2. Під час несення служби працівник міліції (спеціального підрозділу судової міліції «Грифон») здійснює пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення громадян у фойє приміщення суду. Слідкує за тим, щоб у фойє працівники і відвідувачі дотримувалися правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

            3.3. Працівник міліції веде журнал обліку осіб, що перебувають у будинку місцевого суду.

            3.4.Працівники міліції  здійснюють свої повноваження відповідно до Законів України «Про міліцію», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та Інструкції з виконання службових обов’язків, затвердженої у встановленому порядку.

            3.5. Працівники міліції зобов’язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщення суду.

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО

РОЗПОРЯДКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

            4.1. Контроль за виконанням Правил покладається на голову суду  та заступника голови суду.

            4.2. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника міліції.

            4.3. Працівники суду за невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на них цими Правилами, притягуються до дисциплінарної відповідальності і несуть матеріальну відповідальність згідно до чинного законодавства.

            4.4. До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

            4.4.1. зауваження;

            4.4.2. випровадження з будинку місцевого суду;

            4.4.3. притягнення до відповідальності згідно до чинного законодавства.