Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 Історична довідка Сватівського районного суду Луганської області

 

 

         Народний суд Сватівського району створений в 1922 році (зі слів свідків), входив в систему Міністерства Юстиції УССР, знаходився в підпорядкуванні безпосередньо відділу юстиції Ворошиловградського облвиконкому.

В період німецької окупації території Сватівського району з липня 1942 р. по лютий 1943 р. народний суд свою діяльність припиняв. Після визволення території Сватівського району частинами Радянської Армії в лютому 1943 р. народний суд поновив свою діяльність.

Основними функціями народного суду був розгляд кримінальних та цивільних справ, розгляд адміністративних матеріалів, проведення профілактичної роботи з попередження порушень радянського законодавства, роз’яснення його серед населення району.

До 1964 року штатна чисельність працівників народного суду була наступною:

-         2 секретаря канцелярії суду;

-         2 секретаря судового засідання;

-         2 судових виконавця;

-         1 конюх.

З березня 1963 року по лютий 1970 року, а потім з червня 1982

року по квітень 2000 року народний суд Сватівського району очолювала суддя Зотова М.Х.

До 1975 р. включно за штатом в народному суді були відділи: канцелярія та бухгалтерія, а з 1976 р. народний суд структури не мав.

Документи про діяльність народного суду за 1922 - 1943 рр. не збереглися.

Після звільнення району від окупантів в Сватівському районі функціонують суд 1-ї дільниці та 2-ї дільниці на базі яких в 1951 р. був створений районний народний суд, 1-ша та 2-га дільниці були скасовані та документи здані до райархіву. Свою діяльність Сватівський районний народний суд Ворошиловградської області продовжує до 1979 р.

За період з 1980 р. по травень 1990 р. статус народного суду Сватівського районного суду не змінився. Народний суд входив в систему Міністерства Юстиції УССР, знаходився в підпорядкуванні Міністерства Юстиції України.

Указом Президії Верховної ради з  04 травня 1990 р. Ворошиловградська область була перейменована на Луганську. Таким чином, змінилася і назва суду – народний суд Сватівського району Луганської області.

В зв’язку з прийняттям Закону України від 24 лютого 1994 р. № 4017-ХП «Про внесення змін та доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» змінена назва суду. З 24 лютого 1994 року суд став називатися так: Сватівський районний суд Луганської області.

За ці роки відбулися зміни в місці розташування Сватівського районного суду:

-                           до 1994 року розташовувався за адресою: Луганська область м. Сватове вул.. Свердлова, 1;

-                           до 2003 р. розташовувався за адресою: Луганська область м. Сватове вул.. Шевченко, 2;

-                           з 2004 р. розташований за адресою: Луганська область м. Сватове пл.. 50-р. Перемоги, 34.

Структура Сватівського районного суду була такою.

З 1980 р. штатна чисельність складала 15 одиниць, т.ч. і судові

виконавці. Судові виконавці з 1999 р. відокремилися від Сватівського районного суду на підставі наказу Міністерства Юстиції України від 19 листопада 1998 р. № 61/5 «Про створення районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції».

         В зв’язку з проведенням судової реформи збільшена чисельність працюючих згідно штатного розкладу. Згідно указу Президента від 20 серпня 2001 р. «Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» кількісний склад суддів Сватівського району повинен складати 6 суддів.

         В 2002 році згідно штатного розпису в Сватівському районному суді затверджено 26 одиниць працюючих:

- голова суду;

- помічник голови суду;

- 4 судді;

- 5 консультантів;

- судовий розпорядник;

- старший секретар суду;

- 3 секретаря суду;

- 6 секретарів судового засідання;

- секретар-друкарка;

- архіваріус;

- 2 прибиральниці.

         Згідно Указу Президента України № 1074/2000 від 19 вересня 2000 року, наказом начальника Луганського обласного управління юстиції № 102 від 17 жовтня 2000 року головою Сватівського районного суду Луганської області призначено Юрченко С.О.

         Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 88-р посада консультанта суду перейменована на посаду – помічника судді.

В 2005 році згідно штатного розпису чисельність працюючих Сватівського районного суду Луганської області становила 28 одиниць:

- голова суду;

- помічник голови суду;

- 5 суддів;

- 5 помічників суддів;

- судовий розпорядник;

- старший секретар суду;

- 3 секретаря суду;

- 6 секретарів судового засідання;

- консультант суду;

- секретар-друкарка;

- архіваріус;

- 2 прибиральниці.

         З 2008 року відбулися зміни в штатному розписі і кількісний склад працюючих в Сватівському районному суді збільшився до 32 одиниць:

- голова суду;

- заступник голови суду;

- 4 судді;

- керівник апарату суду;

- помічник голови суду;

- помічник заступника голови суду;

- 4 помічника судді;

- 2 консультанти суду;

- головний спеціаліст з інформаційних технологій;

- старший судовий розпорядник;

- судовий розпорядник;

- старший секретар суду;

- 3 секретаря суду;

- 6 секретарів судового засідання;

- оператор комп’ютерного набору;

- архіваріус;

- 2 прибиральниці.

         З 2011 року та до теперішнього часу штатна чисельність працівників Сватівського районного суду Луганської області наступна:

- голова суду;

- заступник голови суду;

- 4 судді;

- керівник апарату суду;

- заступник керівника апарату суду;

- помічник голови суду;

- помічник заступника голови суду;

- 4 помічника судді;

- 2 консультанти суду;

- головний спеціаліст з інформаційних технологій;

- старший судовий розпорядник;

- судовий розпорядник;

- старший секретар суду;

- 2 секретаря суду;

- 6 секретарів судового засідання;

- оператор комп’ютерного набору;

- архіваріус;

- 2 прибиральниці.

         Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 30.09.2009 року № 103 "Про модельні суди» Сватівський районний суд Луганської області включено до переліку судів України, на базі яких утворюються модельні суди.

         Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Сватівський районний суд Луганської області здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.