Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                          Наказ керівника апарату                   

                                                                           Сватівського районного суду

                                                                            Луганської області

                                                                            № 1-В від 14.03.2013 року

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

 

             1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Державною судовою адміністрацією України (далі ДСА України).

             2. Відповідальними особами з питань запитів на інформацію, визначених наказом голови суду, які готують інформацію на запит,  у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня визначає обсяг послуг, які підлягають оплаті запитувачем. Протягом двох робочих днів інформація щодо відшкодування фактичних витрат та реквізитів установи банку надається запитувачу інформації.

             3. Сума відшкодування фактичних витрат здійснюється в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 відповідно до додатку 1.

             4. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації після пред’явлення платіжного документу про сплату фактичних витрат на копіювання або друк документів.

             5. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат пов’язаних із наданням такої відповіді.

             Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на  відповідний рахунок установи банку (наданий запитувачу інформації) та ненадання платіжного документу про сплату витрат в вищевказаний строк.

            

      

ГРАНИЧНІ НОРМИ 
            витрат на копіювання або друк документів,
              що надаються за запитом на інформацію
 

------------------------------------------------------------------
|      Послуга, що надається     |     Граничні норми витрат     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій       | 0,1 відсоток 
|документів формату А4 та меншого|розміру мінімальної заробітної |
|розміру (в тому числі           |плати за виготовлення однієї   |
|двосторонній друк)              |сторінки                       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій       | 0,2 відсотка     |
|документів формату А3 та        |розміру мінімальної заробітної |
|більшого розміру (в тому числі  |плати за виготовлення однієї   |
|двосторонній друк)              |сторінки                       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій       | 0,3 відсотка розміру|
|документів будь-якого формату,  |мінімальної заробітної плати за|
|якщо в документах поряд з       |виготовлення однієї сторінки   |
|відкритою інформацією міститься |                               |
|інформація з обмеженим доступом,|                               |
|що потребує її відокремлення,   |                               |
|приховування тощо (в тому числі |                               |
|двосторонній друк)              |                               |
------------------------------------------------------------------ 

_______________
Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та друку документів.